Taxaties


Een taxatie is een objectieve waardebepaling van onroerend goed. Meestal is dit ten behoeve van de aanvraag van een hypothecaire geldlening.

De geldgever kan aan de hand van ons taxatierapport beoordelen of een hypothecaire lening al dan niet verantwoord verstrekt kan worden op basis van het aangekochte object. Ook wordt het taxatierapport vaak gebruikt voor aankoop- of verkoopbeslissingen.

Recent toegevoegd: